ضوابط معماری،ساختمانی و درجه‌بندی مهمانپذیر‌های كشور-41014270

معماری,ضوابط معماری,ساختمان,مهمانپذیر‌,درخواست كتبی,مدارك لازم جهت اخذ موافقت اصولی,ب)ارائه فتوكپی سند مالكیت و یا فتوكپی اجاره‌نامه(موافقت مالك در صورت استیجاری بودن)|41014490|is-test
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ضوابط معماری،ساختمانی و درجه‌بندی مهمانپذیر‌های كشور وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مدارك لازم جهت اخذ موافقت اصولی:

مداركی كه متقاضی باید جهت تشكیل پرونده و اخذ موافقت اصولی ارائه نماید عبارتند از:

الف)درخواست كتبی.

ب)ارائه فتوكپی سند مالكیت و یا فتوكپی اجاره‌نامه(موافقت مالك در صورت استیجاری بودن).

ج)ارائه كروكی موقعیت زمین و یا ساختمان تبدیلی كه خیابانها،ساختمانها،تأسیسات و مناظر اطراف آن تا شعاع حداقل 100متر برای ساختمانهای احداثی و 50متر برای ساختمانهای تبدیلی در آن مشخص شده و به تأیید سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان مربوطه نیز رسیده باشد.